Ocenění

Martin Fierro

- každoroční ocenění udělované členy APTRA za největší úspěchy ve světě argentinského rozhlasu a televize. Toto ocenění je považování za latinský ekvivalent amerického Oscara ale v oblasti rozhlasu a televize. Je udělováno za úspěchy předešlého roku. Slavnostní předávání se koná vždy v červnu.